O Firmie

Zapewniamy terminowość, profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo.

Nasza Firma

Bazujemy na doświadczeniu zdobytym w dużych firmach oraz w ramach własnej działalności.Posiadamy uprawnienia z zakresów 1, 2, 4. Wykonujemy zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, począwszy od regulacji stanu prawnego poprzez mapy docelów projektowych, obsługę budowy, skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej. Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych także w terenie zamkniętym PKP.

Usługi

Naszą ofertę kierujemy do urzędów, biur projektowych oraz indywidualnych inwestorów
Oferujemy usługi geodezyjne w pełnym zakresie:

- Mapy do celów projektowych
- Inwentaryzacje powykonawcze
- Tyczenia budynków i sieci uzbrojenia podziemnego
- Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
- Regulacja stanu prawnego (m.in. równoważniki, rozdzielenia ciał hipotecznych)
- Wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic

- Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy:
- projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej
- pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli lub przemieszczeń podłoża
- badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
- geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie;
 • budownictwa drogowego
 • budownictwa kolejowego (m. in. obsługa maszyn torowych)
 • budownictwa obiektów inżynierskich
 • budownictwa kubaturowego
- geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
- pomiary realizacyjne budynków oraz budowli
- geodezyjna inwentaryzacja budynków oraz budowli

Nasze Realizacje

Przedstawiamy kilka wybranych realizacji wykonywanych przez naszą firmę

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty z zakresu geodezji lub nieruchomości,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Informacje Kontaktowe

Usługi Geodezyjne Jadwiga Traczyk

Ul. Michała Ossowskiego 14AB/1
30-656 Kraków
Tel: + 48 605 939 244, +48 665 663 991
NIP: 866 163 10 03
Regon: 363376534
Email: geodezja@traczyk.com.pl

www.traczyk.com.pl